Wyjazd techniczny odbył się 18.02.2023r.

Program wyjazdu – zwiedzanie:

– Muzeum Beskidzkie
– Skoczniii w Wiśle Malince

 

  • warunki techniczne dla skoczni,

  • parametry techniczne skoczni w Wiśle Malince,

  • etap budowy oraz modernizacji skoczni i infrastruktury towarzyszącej

  • warunki eksploatacyjne,

  • zwiedzanie obiektu
   – Zapora Wisła Czarne na Jeziorze Czerniańskim

  • charakterystyka zbiornika wodnego,

  • parametry techniczne, budowa i eksploatacja zapory,

  • warunki techniczno – eksploatacyjne, funkcja i znaczenie dla regionu,

  • zwiedzanie
   – przejazd saniami lub wozami (zależnie od pogody) w Dolinę Białej Wisełki, na posiłek przy
   ognisku
   – powrót do Częstochowy w godzinach nocnych