Aktualności

W dn. 23.02.2024 r  odbyło się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PZITB w
Częstochowie na kadencję 2024-2028.

 Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach:

Paweł Tomczyk – Przewodniczący
Marek Grodzicki – Z-ca Przewodniczącego 
Elżbieta Anioł – sekretarz