Członkostwo

Składki członkowskie

Zarząd Oddziału w Częstochowie ustalił składki członkowskie
w wysokości:
normalne (dla większości członków) w wysokości PLN miesięcznie,
ulgowe (dla emerytów i rencistów oraz studentów) w wysokości 4,5 PLN miesięcznie.

Opłacanie składek jest odnotowywane w kartotece członka prowadzonej w Oddziale oraz w odpowiednich rubrykach w legitymacji członka. Składki opłaca się przelewem na podane niżej
konto.
Jeśli już zostałeś członkiem PZITB, to pamiętaj o bieżącym regulowaniu składek członkowskich!

konto PZITB:

77 16001462 1898 3750 9000 0001

z dopiskiem składki za rok

Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie