Struktura organizacyjna

Zarząd Oddziału: 

Przewodniczący – Sebastian Gawłowski

Członkowie Zarządu:

1.    Z-ca Przewodniczącego Kornelia Kowalska

2.    Z-ca Przewodniczącego – Anna Kwarciak-Kozłowska

3.    Sekretarz                        –  Elżbieta Anioł 

4.    Skarbnik                         –  Katarzyna Kępa

Z-cę Członka Zarządu:

1.      Paweł Tomczyk

 Komisja Rewizyjna:

1.Przewodnicząca           –  Ewelina Pawelak 

2.Z-ca Przewodniczącej   –  Katarzyna Szleper

3.      Sekretrz Monika Zając        –

Z-cę Członka Komisji Rewizyjnej:

1.      Ewa Hermańska-Kaczmarczyk

 Sąd Koleżeński:

1.    Przewodniczący           –  Bogdan Anioł

2.    Z-ca Przewodniczącego  – Krystyna Pokropska

3.    Sekretarz – Przemysław Kasza

Z-cę Członka Sądu Koleżeńskiego:

1.      Tadeusz Janusik

 Delegat Oddziału na Krajowy Zjazd PZITB:

1.      Sebastian Gawłowski

2.      Ewelina Pawelak

3.      Katarzyna Szleper

Z-cę Delegat Oddziału na Krajowy Zjazd PZITB:

1.      Kornelia Kowalska

Delegat Oddziału do RT  FSNT „NOT” w Cz-wie

1.      Sebastian Gawłowski

2.      Ewelina Pawelak

3.      Artur Kaczmarczyk

Z-cę Delegat Oddziału do RT  FSNT „NOT” w Cz-wie:

1.       Waldemar Szleper

W Oddziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie pracują stałe jednostki organizacyjne j.n.:

Ø  Młoda Kadra PZITB    Ø  Koło Terenowe  Ø  Koło Seniorów

Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie