Rys historyczny

Rys historyczny oddziału PZITB w
Częstochowie

Oddział PZITB w Częstochowie został powołany w dniu 23 marca 1953 roku. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Oddziału został kol. Edward Górski. W latach świetności oddział liczył ponad 800 członków. Jednak czas zmian ustrojowych w naszym kraju nie oszczędził także naszego oddziału stowarzyszenia. Ilość członków Oddziału znacząco spadła. Niektóre dawne formy działania stowarzyszenia straciły rację bytu.
Dziś PZITB o/Częstochowa oddział liczy ponad 160 członków. Nasi przedstawiciele aktywnie włączają się w prace komisji i komitetów przy Zarządzie Głównym, pełniąc także funkcje w ZG PZITB. Zarząd Oddziału PZITB w Częstochowie uczestniczy czynnie w pracach Rady Konsultacyjnej Zarządów Oddziałów PZITB Polski Południowej.
Nasz oddział z powodzeniem współpracuje ze środowiskiem naukowo-technicznym
Politechniki Częstochowskiej oraz częstochowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi,
kształcącymi w branży budowlanej.
Czynnie włączamy się również w przedsięwzięcia sportowe. Jesteśmy
współorganizatorem Mistrzostw Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km, w ramach
Biegu Częstochowskiego, którego organizatorem jest Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani
Częstochowa”.
Współpracujemy ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w FSNT-NOT , a także ze Śląską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Nasi członkowie byli współtwórcami ŚlOIIB i od początku jej istnienia pełnią
odpowiedzialne funkcje w jej organach statutowych. Dzięki współpracy ze ŚlOIIB została rozwinięta przez Oddział PZITB w Częstochowie bogata działalność szkoleniowa w formie seminariów i kursów, z której korzystają nie tylko nasi członkowie, ale również wszyscy „budowlani” zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Wspólną inicjatywą PZITB Oddział w Częstochowie oraz ŚlOIIB jest organizacja Regionalnego Dnia Inżyniera
Budownictwa w Częstochowie.
Zarząd PZITB o/Częstochowa, dbając o integrację środowiska zawodowego
inżynierów i techników budownictwa organizuje spływy kajakowe oraz wycieczki
techniczne połączone z wykładami i warsztatami praktycznymi, na terenie całej Polski i nie
tylko. W organizowanych szkoleniach, seminariach, kursach, odczytach, wyjazdach
technicznych corocznie bierze udział ponad 1000 uczestników.