Statut

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA z siedzibą w Warszawie

Statut uchwalony dnia 4 października 2019 roku przez 50. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Warszawie

Spis treści
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
II.   CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
III.   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
IV.   STRUKTURA PZITB
V.   NACZELNE WŁADZE PZITB
A.  Krajowy Zjazd Delegatów
B.  Zarząd Główny
C.  Główna Komisja Rewizyjna
VI.  ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE
A.  Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB
B.  Zarząd Oddziału
C.  Komisja Rewizyjna Oddziału
D.  Sąd Koleżeński Oddziału
VII.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB
VIII.  MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB
IX.   ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB

Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie