Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Zarząd Oddziału:

W dniu 11 marca2020r Walne Zgromadzenie Oddziału wybrało na kadencję 2020-2024
Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie
w następującym składzie:

Agata Modrzycka

- Przewodnicząca

Piotr Gawłowski

- Zastępca Przewodniczącej

Waldemar Szleper

- Zastępca Przewodniczącej

Agnieszka Pawlik

- Sekretarz

Artur Kaczmarczyk

- Skarbnik

Komisja
Rewizyjna:

Ewelina Pawelak      – Przewodnicząca
Jadwiga Wawszczyk  – Zastępca Przewodniczącej
Ewa Jakóbczak         – Sekretarz

 

Sąd
Koleżeński:

Bogdan
Anioł      –  Przewodniczący

Sławomir
Stolarski  – Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof
Zyskowski        – Sekretarz

 

Delegaci
Oddziału na Krajowy Zjazd PZITB:

Agata Modrzycka
Piotr Gawłowski
Waldemar Szleper

 

Zespół ds. Przekazu Medialnego i Promocji Stowarzyszenia
Przewodniczący: kol. Sebastian Gawłowski
Członkowie zespołu: kol. Magdalena Święciak, kol. Arkadiusz Pilarz

Zespół ds. Zasobów Archiwalnych
Przewodniczący: kol. Paweł Tomczyk
Członkowie zespołu: kol. Sylwia Machuderska, kol. Monika Słowińska, kol. Bartosz
Witkowski
Oddziałowa Komisja Odznaczeń
Przewodniczący: kol. Tadeusz Janusik
Członkowie zespołu: kol. Bożenna Janusik, kol. Marek Grodzicki
Zespół ds. Rekomendacji Firm z Obszaru Budownictwa
Przewodniczący: kol. Piotr Gawłowski
Członkowie zespołu: kol. Tadeusz Janusik, kol. Artur Kaczmarczyk,
kol. Paweł Tomczyk, kol. Waldemar Szleper
Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa Budowlanego i
Specjalizacji Zawodowej
Przewodniczący: kol. Waldemar Szleper
Członkowie zespołu: Kol. Piotr Lis, kol. Andrzej Stasiński
Zespół ds. Pomocy Zawodowej i Samopomocy Koleżeńskiej
Przewodniczący: kol. Maksym Grzywiński
Sekretarz:
Kol. Wioletta Dróżdż
Członkowie:
Kol. Radosław Solski
Kol. Anna Lis
Kol. Eugeniusz Andryszkiewicz
Oddziałowa Komisja konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe z obszarów
budownictwa”
Przewodnicząca – Krystyna Prokopska
Sekretarz – Stolarski Sławomir
Członkowie:  Bogdan Anioł,
Piotr Gawłowski,
Waldemar Szleper.

W Oddziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie,
pracują stałe jednostki organizacyjne j.n.:
Młoda Kadra PZITB
Przewodnicząca – kol. Monika Słowińska
Z-ca Przewodniczącej – kol. Arkadiusz Pilarz
Sekretarz – kol. Bartosz Witkowski
Koło Terenowe
Przewodniczący – kol. Sebastian Gawłowski
Z-ca Przewodniczącego – kol. Katarzyna Regulska
Sekretarz – kol. Marcin Pirecki
Koło Seniorów
Przewodniczący – kol. Tadeusz Janusik
I Z-ca Przewodniczącego – kol. Andrzej Stasiński
II Z-ca Przewodniczącego– kol. Bożenna Janusik
Sekretarz – kol. Wanda Swadowska

Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie