PZITB Oddział w Częstochowie

Aktualności i wydarzenia

Wyjazd techniczny- 18.02.2023 r.

Wyjazd techniczny odbył się 18.02.2023r.

Program wyjazdu – zwiedzanie:

– Muzeum Beskidzkie
– Skoczniii w Wiśle Malince

   

   • warunki techniczne dla skoczni,

   • parametry techniczne skoczni w Wiśle Malince,

   • etap budowy oraz modernizacji skoczni i infrastruktury towarzyszącej

   • warunki eksploatacyjne,

   • zwiedzanie obiektu
    – Zapora Wisła Czarne na Jeziorze Czerniańskim

   • charakterystyka zbiornika wodnego,

   • parametry techniczne, budowa i eksploatacja zapory,

   • warunki techniczno – eksploatacyjne, funkcja i znaczenie dla regionu,

   • zwiedzanie
    – przejazd saniami lub wozami (zależnie od pogody) w Dolinę Białej Wisełki, na posiłek przy
    ognisku
    – powrót do Częstochowy w godzinach nocnych

  Kontakt

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie