W dn. 23.02.2024 r  odbyło się
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału PZITB  w Częstochowie
na kadencję 2024-2028.

 Prezydium Walnego Zgromadzenia:
Paweł Tomczyk – Przewodniczący
Marek Grodzicki – Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Anioł – sekretarz