Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie

tel. 737 168 228

e-mail : pzitb.czestochowa@o2.pl

Biuro Oddziału pokój 18 – I piętro budynek NOT

42-217 Częstochowa , ul. Kopernika 16/18

konto PZITB: 77 1600 1462 1898 3750 9000 0001

Kontakt

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie